Plakat dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

plakat umwr

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Fundacja Absolwentów UMCS, jako partnerzy projektu, ogłaszają nabór do projektu "PODNIESIENIE KOMPETENCJI STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU I ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną: szkolenia podnoszące kompetencje społeczne uczestników, kurs języka niemieckiego, oraz staż w placówkach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki senioralnej w Berlinie, gdzie uczestnicy projektu zapoznają się z organizacją i standardami opieki nad osobami w podeszłym wieku, w kontekście studiowanego kierunku.