Roll-Up dla projektu podnoszenia kompetencji studentów UMPS

rollup UMPS

Roll-Up reklamowy dla projektu realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Fundacji UMCS, którzy jako partnerzy realizują projekt "Podniesienie kompetencji studentów wydziału nauk o zdrowiu uniwersytetu medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy".

W ramach projektu zorganizowane zostaną: szkolenia podnoszące kompetencje społeczne uczestników, kurs języka niemieckiego oraz staż w placówkach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki senioralnej w Berlinie, gdzie uczestnicy projektu zapoznają się z organizacją i standardami opieki nad osobami w podeszłym wieku, w kontekście studiowanego kierunku.